Tài Liệu Học Tại Nhà

Chúng tôi đã chọn lọc một số tư liệu và bài tập về nhà cho các gia đình để hỗ trợ học sinh trong học tại gia.

Bài tập toán và khoa học dành cho học sinh tiểu học

Silicon Valley Education Foundation chọn lọc cẩn thận một tuyển tập cách bài Toán, Khoa học, và các hoạt động STEM cho học sinh cấp 1. Tuyển tập này được tạo ra để bổ sung cho hoạt động học tại gia đã được gửi về nhà từ trường học, hoặc bài làm thêm học sinh có thể truy cập trực tuyến. Các hoạt động được thiết kế để thu hút và giải thích những sự kiện đang xảy ra trong xã hội một cách có ý nghĩa nhất và đồng thời cũng giúp học sinh hiểu thêm và xử lý những tình huống đang xảy ra mỗi ngày.

Tìm tuyển tập làm tại nhà xuất bản vào tháng 3 ở đây.

Tìm tuyển tập làm tại nhà xuất bản vào tháng 7 ở đây

Bài tập toán và khoa học dành cho học sinh trung học và trung học cơ sở

Silicon Valley Education Foundation chọn lọc cẩn thận một tuyển tập cách bài Toán, Khoa học, và các hoạt động STEM cho học sinh trung học và trung học cơ sở. Tuyển tập này được tạo ra để bổ sung cho hoạt động học tại gia đã được gửi về nhà từ trường học, hoặc bài làm thêm học sinh có thể truy cập trực tuyến. Các hoạt động được thiết kế để thu hút và giải thích những sự kiện đang xảy ra trong xã hội một cách có ý nghĩa nhất và đồng thời cũng giúp học sinh hiểu thêm và xử lý những tình huống đang xảy ra mỗi ngày.

Tìm tuyển tập làm tại nhà xuất bản vào tháng 3 ở đây.

Tìm tuyển tập làm tại nhà xuất bản vào tháng 7 ở đây

Investigations – Học Toán từ vựng và ý tưởng cho học sinh mẫu giáo đến lớp 5

Chương trình Investigation 3 là là một cách dạy "liên kết nội dung và thực hành tiêu chuẩn của các tiêu chuẩn của tiểu bang (CCSS)." Chương trình chú trọng vào chiều sâu và chú ý cẩn thận đến nội dung Toán học và với mức độ suy nghĩ của học sinh và cách ứng dụng qua các cuộc điều tra toán học.

Truy cập trang web Investigation tại đây.

Desmos

Desmos dành cho học sinh trung học và trung học cơ sở. Đây là một chương trình chú trọng vào việc tương tác và vừa học vừa chơi với những hệ số mà học sinh có thể thấy được trên đồ thị.

Truy cập trang web Desmos tại đây.

Newsela

Newsela là chương trình cung cấp tin tức hằng ngày dành cho tất cả học sinh ở các độ tuổi khác nhau. (Đăng ký miễn phí)

Truy cập trang web Newsela tại đây.

Tài liệu học tập TERC miễn phí

Tài liệu học tập TERC miễn phí dành cho học sinh từ 0 đến 13 tuổi. TERC có một bộ sưu tập các nguồn lực miễn phí để giúp các nhà giáo dục, phụ huynh và học sinh có thể trở thành những điều tra viên dựa trên các dự án khoa học. (Học sinh cần phải đăng ký.)

Truy cập vào trang web TERC tại đây.

Code.org

Code.org đã ra mắt Code Break - chương trình thiết kế dành cho mọi lứa tuổi. Đây là một webcast hằng tuần trực tiếp nơi đội của họ sẽ dạy học sinh tại nhà trong khi trường học đóng cửa. Mỗi tuần, học sinh sẽ có một thách thức để kiểm tra tất cả các khả năng của học sinh, thậm chí cho những người không có máy tính.

Truy cập trang web Code.org tại đây.

Khan Academy

Khan Academy là một công cụ hữu ích cho trẻ mẫu giáo đến học sinh trung học cơ sở. Các giáo viên và học sinh đánh giá cao công cụ ngày vì đây là nơi học sinh có thể thực hành và củng cố việc học Toán, Khoa học, Lịch sử, và tiếng Anh.

Truy cập trang web Khan Academy tại đây.

The Tech Museum

Tech Museum (Bảo Tàng Khoa Học) đã tập hợp một kho tàng các bài học và hoạt động mà bạn có thể thích ứng cho bài học ở nhà. Bạn sẽ tìm thấy nhiều tài liệu khác nhau cho các khối lớp, môn học và mức độ học tập độc lập đã được thiết kế cho sự phát triển của một thế hệ có tư duy cao trong tương lai.

Truy cập trang web The Tech tại đây.

Wide Open School

Wide Open School có chương trình cả ngày cho học sinh mỗi cấp học để đảm bảo học sinh có thể nhận được sự kết hợp của các tài liệu giáo dục giống như một ngày đi học bình thường tại trường. Tất cả các nội dung Wide Open School cung cấp đều miễn phí.

Truy cập trang web WideOpenSchool tại đây.